• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. F. Chrapkiewicza-Chapeville'a
    KRS 0000014480

Misja
Pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Promowanie działalności rehabilitacyjnej.
Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej.

Prowadzone działania
Przede wszystkim gromadzenie środków finansowych, współpraca z organami administracji samorzadowej, państwowej.
Towarzystwo dofinansowuje Poradnię Rehabilitacyjną w Strzyżowie, z której korzysta 150 osób dziennie.Ponadto prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla niepełnosprawnych, organizuje transport niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.