• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie
    KRS 0000014834

Misja
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Wypowiada się i działa w imieniu wszystkich osób upośledzonych umysłowo w Polsce i ich rodzin lub opiekunów.

Prowadzone działania
Odbiorcy - osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Koło prowadzi 4 placówki:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla podopiecznych od 3 do 25 lat.
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla uczestników od 16 roku życia.
3. Dom Pomocy Społecznej.
4. Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub z podejrzeniem o niepełnosprawność intelektualną od 0 do 7 roku życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.