• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Bytomiu
    KRS 0000015314

Misja
Art. 4 Statutu PSOUU:
"Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin".
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Prowadzone działania
Z inicjatywy Stowarzyszenia na przestrzeni 15 lat naszej działalności powstały takie placówki jak:
- Warsztat Terapii Zajęciowej dla 70 osób,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 91 osób,
- Świetlica Terapeutyczna dla 45 osób,
- Hostel (mieszkania chronione) dla 15 osób,
- Punkt Oparcia Społecznego - świadczy usługi dla ok 400 środowisk z osobą niepełnosprawną (wspieranie),
- Zespół Aktywności Społecznej dla 15 osób.
Inne formy działalności to: turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-rekreacyjne, wystawy, aukcje, kiermasze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.