• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej
    KRS 0000015387

Misja
Niesienie pomocy zagrożonym chorobą cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ciągła walka z Władzą Centralną, a w tym Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, aby dali żyć godnie ludziom dotkniętym tą nieuleczalną chorobą. Walka z biologiczną eutanazją.

Prowadzone działania
Współpraca z lekarzami diabetologami, pielęgniarkami środowiskowymi, prowadzenie badań profilaktycznych poziomu cukru we krwi wśród pracowników różnych instytucji w regionie, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych celem wczesnego wykrywania zachorowań na cukrzycę. Prowadzenie szkoleń chorych na temat: "jak żyć z tą nieuleczalną chorobą, aby uniknąć wczesnych i późnych powikłań jakie niesie za sobą ta nieuleczalna choroba". Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych na cukrzycę w sanatoriach do tego celu wytypowanych, celem uzyskania poprawy stanu zdrowia i hamowania powikłań. Działalność doraźna, która występuje na bieżąco w czasie, a której dane trudno określić.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.