• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pokolenia-Pokoleniom"
    KRS 0000015776

Misja
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, działalność na rzecz kultury, sztuki, tradycji
2. Realizowanie działań związanych z szeroko pojętą troską o człowieka i jego otoczenie, w szczególności: z profilaktyką zdrowotną oraz z rozwojem oświaty i wychowania
3. Upamiętnianie i propagowanie idei wybitnych lekarzy, zwłaszcza dr Tytusa Chałubińskiego

Prowadzone działania
1. Program ZDROWIE TO STYL ŻYCIA: Propagowanie zachowań i stylu życia opartych na profilaktyce zdrowia i szeroko pojętej trosce o człowieka, w myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia /WHO: ”Zdrowie to nie tylko nieobecność choroby lecz optymalny stan ciała, umysłu i ducha”. Promocja medytacji aktywnych, yogi, golfa, klimatolecznictwa, filozofii SPA
2. Program PROMOCJA KULTURY, SZTUKI i WIEDZY w zakresie miejsc, związanych z propagowaniem prozdrowotnych zachowań, życiem i dokonaniami wybitnych lekarzy polskich, m.in. promocja idei lecznictwa klimatycznego, SPA, etc.
Fundacja organizuje konkursy w szkołach im. Dr T. Chałubińskiego w Warszawie, Łodzi, Myślenicach, Radomiu, Zakopanem.
3. Współorganizacja OBCHODÓW ROKU DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (Rok 2009 - rokiem Dr T. Chałubińskiego - 120 rocznica śmierci doktora)
Programy adresowane do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, w oparciu o współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele działalności oraz oferowane przez nie usługi i produkty współgrają z założeniami w/w projektów (profilaktyka zdrowia, dietetyka, rekreacja, filozofia SPA & wellness, etc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.