• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
    KRS 0000015792

Misja
Poprawa życia ludzi niewidomych i słabowidzących.

Prowadzone działania
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób niewidomych i słabowidzących, przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych na temat życia ludzi niewidomych, prelekcje i wykłady dla młodzieży szkół średnich na temat rehabilitacji osób niewidomych, przeprowadzenie kursów komputerowych umożliwiających niewidomym samodzielną pracę przy komputerze, uruchomienie strony internetowej z serwisem informacyjnym dla niewidomych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.