• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa
    KRS 0000015795

Misja
Szerzenie i popularyzowanie idei solidarności międzyludzkiej.
Pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Obrona praw i interesów obywateli.
Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć: sportowych, świetlicowych i kulturalnych.
Organizowanie pomocy dla osób ubogich, niesprawnych i wymagających opieki społecznej.
Udział w tworzeniu i rozwoju własności komunalnej.

Prowadzone działania
Przyczynienie się do telefonizacji osiedla "Służew nad Dolinką" oraz do powstania osiedlowego ośrodka zdrowia.
Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej.
Powołanie opartego na wzorach holenderskich, pierwszego w Polsce gospodarstwa dziecięcego.
Utworzenie Służewskiego Centrum Kultury, Ekologii i Sportu oraz przyczynienie się do utworzenia Służewskiego Domu Kultury (SDK) i uruchomienia działań w zakresie budowy dla niego stałej siedziby.
Utworzenie Osiedlowego Klubu Sportowego, który organizuje zajęcia i zawody sportowe, głównie piłkarskie, dla dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie w Świetlicy Środowiskowej i wspólnie z SDK zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych, plastycznych i koncertów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.