• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"
    KRS 0000015850

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działania:
-na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
-na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół,
-na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej,
-w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
-na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.

Prowadzone działania:
- prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.Ośrodek zapewnia wieloprofilowe usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od 2 m-ca do 18 roku życia, w zakresie diagnozy i terapii fizjoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej. pedagogicznej i zaburzeń integracji sensorycznej;
- prowadzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ;
- organizowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia, terapeutów zatrudnionych w Ośrodku Rehabilitacji i Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych;
- organizowanie integracyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Organizowanie różnych form letniego wypoczynku dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.