• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu
    KRS 0000016137

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie ludzi starszych, dzieci z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych. Organizacja zajmuje się poszukiwaniem miejsc pracy, pomaga w podjęciu zatrudnienia, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc rehabilitację społeczno - zawodową w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Udzielamy profesjonalnej pomocy w formie specjalistycznych zajęć terapeutycznych, artystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz pomocy w nauce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.