• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Dzieci"
    KRS 0000016711

Prowadzone działania
Działania na rzecz wychowanków oraz byłych wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Organizowanie wypoczynku, stypendia naukowe, współorganizacja kiermaszy świątecznych, akcja "Pocztówki za złotówki".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.