• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Skarżyski Klub "Amazonek" w Skarżysku-Kamiennej
    KRS 0000016720

Misja
Dostarczenie praktycznego i emocjonalnego wsparcia kobietom chorym na raka piersi oraz ułatwienie im podejmowania własnych decyzji i znalezienia motywacji do powrotu do zdrowia i normalnego trybu życia.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia celu stowarzyszenia podtrzymujemy sprawność fizyczną kobiet po mastektomii poprzez prowadzenie rehabilitacji ruchowej, masaży, ćwiczeń specjalistycznych. Prowadzimy poradnictwo psychologiczne i treningi relaksacyjne.Propagujemy materiały informacyjne i filmy o tematyce onkologicznej. Ochotniczki - wolontariuszki odpowiednio przeszkolone odwiedzają chore pacjentki z rakiem piersi, niosąc im pomoc i wsparcie psychiczne oparte na własnym doświadczeniu. Organizujemy imprezy kulturalne i rozrywkowe. Organizujemy pogadanki lekarzy różnych specjalności na tematy zdrowotne. Wymieniamy doświadczenia między stowarzyszeniami "Amazonek"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.