• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
    KRS 0000017256

Misja:
Otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji życiowej. Udzielanie pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci. Prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne. Propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz postaw prorodzinnych. Pomoc rzeczowa i żywnościowa.

Prowadzone działania:
Prowadzenie popołudniowej świetlicy, w której 50 dzieci otrzymuje bezpłatnie 2 posiłki dziennie. Świadczenie pomocy rzeczowej dla potrzebujących: osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych. Udzielanie bezpłatnych porad. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.