• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS"
    KRS 0000017280

Zgodnie ze Statutem główne cele Stowarzyszenia AGIS są następujące:
1. rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej,
2. pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,
3. prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej,
4. promowanie twórczości artystycznej podopiecznych,
5. rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej,
6. zapewnienie pomocy psychologicznej podopiecznym,
7. integrowanie środowiska rodziców oraz pomoc psychologiczna,
8. dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej AGIS w dwóch Pracowniach: Al. Niepodległości 165 oraz ul.Olesińska 5. W każdej Pracowni w zajęciach uczestniczy po 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.