• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Rodzina"
    KRS 0000017478

Misja
- Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Promocja zdrowego stylu życia.
- Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym,profilaktyka i współpraca z młodzieżą.Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa.

Prowadzone działania
- Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
- Terapia i pomoc osobom uzależnionym, chorym, niepełnosprawnym.
- Interwencja kryzysowa.
- Zdrowe formy spędzania czasu wolnego.
- Kształcenie ustawiczne.
- Wolontariat.
- Animowanie działalności wspólnot lokalnych.
- Aktywizacja zawodowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.