• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi "Anna"
    KRS 0000018854

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychiczna i somatyczna kobiet, u których wykryto chorobę nowotworową piersi, szczególnie tych, u których zastosowano leczenie chirurgiczne a także udzielanie wsparcia każdemu choremu na raka, jeśli o to poprosi i wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej kobiet po chorobie i ich integrację;
- zaznajamianie społeczeństwa z problematyką raka piersi oraz jego leczeniem;
- propagowanie wszelkich metod diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie raka piersi
- propagowanie badań przesiewowych;
-nawiązywanie ścisłej współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
- prowadzenie poradnictwa czynnego w formie "telefonu zaufania";
- szkolenie "ochotniczek", które przygotowywałyby psychicznie kobiety do operacji i uświadamiałyby o konieczności aktywnej rehabilitacji po tym zabiegu;
- organizowanie spotkań towarzyskich, imprez turystycznych i kulturalnych dla członkiń.
-udzielanie pomocy każdemu choremu na raka jeśli o to poprosi i będzie członkiem stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.