• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
    KRS 0000018909

Prowadzone działania
Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków zrzesza twórców uprawiających sztuki plastyczne, w szczególności malarstwo, grafikę, tkactwo artystyczne, rzeźbę. Organizuje wykłady i konsultacje dla członków stowarzyszenia, prowadzi pracownię artystyczną, organizuje wystawy zbiorowe prac członków Stowarzyszenia kilka razy w roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.