• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
    KRS 0000018926

Celem Fundacji jest niesienie szeroko pojętej pomocy osobom niewidomym i słabo widzącymi z województwa śląskiego. Wzór - z Instytutu dla Niewidomych ze Złożonym Kalectwem w Wurzburgu.

Prowadzone działania:
Organizowanie pomocy materialnej, rehabilitacyjnej dla niewidomych z województwa śląskiego poprzez następujące formy:
- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej, rzeczowej na rzecz Fundacji;
- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych;
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu;
- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych.
Dopomogliśmy kilkudziesięciu osobom wspierając ich leczenie i rehabilitację w kraju i zagranicą.
Tworzymy specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi z ciężkim dodatkowym kalectwem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.