• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Emaus
    KRS 0000019658

Misja
Działalność Stowarzyszenia Emaus ma charakter samopomocowy.
Celem statutowym jest wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności.
Podstawową formą realizacji tego celu jest prowadzenie wspólnoty życia i pracy.

Prowadzone działania
Podstawową formą działalności Stowarzyszenia Emaus jest wspólnota w Krężnicy Jarej k. Lublina. Mieszka w niej obecnie 35 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy utrzymują się z własnej pracy.
Domownicy samodzielnie prowadzą dom, zajmują się także zbiórką, naprawą i sprzedażą rzeczy używanych.
W ramach Przedsiębiorstwa Społecznego funkcjonuje niewielki tartak, stolarnia, ślusarnia.
Dochód ze sprzedaży i usług przeznaczany jest w całości na pokrycie kosztów utrzymania wspólnoty oraz na akcje solidarnościowe na rzecz najbardziej potrzebujących.

Domownicy naszej wspólnoty uczestniczą w akcjach pomocy ludziom pozostającym w skrajnym ubóstwie i cierpiącym. W okresie zimy członkowie wspólnoty -sami bezdomni - prowadzą akcję doraźnej pomocy innym bezdomnym: w każdą niedzielę w okresie zimy tj. od grudnia do Wielkanocy wydajemy 200 porcji gorącego posiłku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.