• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy w Żołyni
    KRS 0000019768

Misja
Pomoc w działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
1 Prowadzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Żołyni:
- całodobowa opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
- obejmowanie opieką obłożnie chorych w domu,
- wypożyczanie sprzętu ortopedycznego, medycznego, rehablitacyjnego dla ludzi potrzebujących.
2. Gromadzenie środków na dalszą rozbudowę i modernizację Zakładu.
3. Współpraca z innymi instytucjami tj. Caritas, Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.