• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie
    KRS 0000020388

Misja
Misją naszego Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym
- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z UU oraz wspólne życie i przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym

Prowadzone działania
WTZ - gdzie młodzi ludzie niepełnosprawni intelektualnie poddawani są rehabilitacji społecznej i zawodowej (30 osób).

ŚDS - w którym przebywają i korzystają z terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne, dorosłe (20 osób).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- obejmuje opieką niepełnosprawne intelektualnie dzieci, które nie mogą realizować obowiązku szkolnego w publicznych szkołach (20 osób).

Zakład Aktywności Zawodowej - ludzie ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskują status pracownika (30 osób).

Łącznie opiekujemy się 100-osobową grupą niepełnosprawnych intelektualnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.