• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Dankowic
    KRS 0000020961

Misja:
Gromadzenie i archiwizacja dokumentów o historii wsi, wspieranie ruchu artystycznego, szerzenie tradycji ludowych i środowiskowych, organizacja imprez o charakterze narodowym i kulturalnym.

Prowadzone działania:
1. Organizacja konkursów na rodzinną szopkę Bożonarodzeniową i palmę Wielkanocną.
2. Organizacja Św. Niepodległości 11 listopada we współpracy ze szkołą podstawową i gimnazjum.
3. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w organizacji kursu bibułkarstwa - wykonywania metodą tradycyjną kwiatów z bibuły.
4. Patronat nad organizacją majówki - festynu połączonego z kwestą dla dzieci wymagających szczególnej troski w ogrodach plebańskich we współpracy z proboszczem, Oddziałem Akcji Katolickiej oraz wszystkimi działającymi na terenie Dankowic organizacjami społecznymi i amatorskimi grupami artystycznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.