• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
    KRS 0000021207

Misja
Objęcie efektywną opieką i pomocą osoby cierpiące na choroby nerwowo-mięśniowe.

Prowadzone działania
-prowadzenie rehabilitacji na sali rehabilitacyjnej i w domu chorego
-szkolenia dla chorych, opiekunów, lekarzy, rehabilitantów w zakresie postępowania z osobami cierpiącymi na choroby nerwowo-mięśniowe
-spotkania integracyjne
-grupy wsparcia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.