• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Dzieci "Sprawnych Inaczej"
    KRS 0000021413

Misja:
Stowarzyszenie jest społeczną organizacją członków rodzin dzieci sprawnych inaczej oraz osób wspierających. Celem jego działania jest praca na rzecz wyżej wymienionych dzieci oraz reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym miasta, regionu, kraju.
Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do ciągłej, kompleksowej rehabilitacji, która w realnie krótkim czasie umożliwi dzieciom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie. Organizacja letnich integracyjnych turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii i dogoterapii.
Wspomaganie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (współorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych).
Pomoc poradniczo-informacyjna dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.