• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa
    KRS 0000022109

Prowadzone działania
Działalność Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego "PIAST" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej to niesienie pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, skrzywdzonym przez los- osobom niepełnosprawnym. Ta działalność prowadzona jest przez Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie.
Trudne były początki tworzenia i organizacji Zakładu, ale dzisiaj możemy poszczycić się sukcesem, który odzwierciedla się w 50 osobach niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładzie. System działania Stowarzyszenia opiera się na jednym założeniu, a mianowicie, że "każdy niepełnosprawny potrzebuje pomocy" i Stowarzyszenie udziela tej pomocy, by tylko dać szansę tym "najbiedniejszym".
Główną działalnością Zakładu jest produkcja skrzynek budowlanych na zlecenie partnerów handlowych jak i montaż drobnych elementów z powierzonego materiału.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.