• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku
    KRS 0000022992

Misja
Niesienie pomocy i opieka nad ludźmi z zaawansowaną chorobą nowotworową - dorosłych i dzieci oraz ich rodzinami.
Grupa wsparcia dla osób w żałobie.
Wsparcie materialne i rzeczowe chorych i ich rodzin.
W trakcie organizowania działalności gospodarczej wspierającej cele statutowe Towarzystwa.

Prowadzone działania
Działamy na terenie byłego województwa włocławskiego niosąc pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną dorosłym i dzieciom z chorobą nowotworową, w chorobach znacznie ograniczających egzystencję i w stanach terminalnych.
Prowadzimy również grupy wsparcia dla osób w żałobie.
Wypożyczamy nieodpłatnie sprzęt taki jak: łóżka szpitalne, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, wózki i krzesła toaletowe oraz inny sprzęt potrzebny do pielęgnacji pacjentów i rehabilitacji.
Od 2003 status organizacji pożytku publicznego - KRS 0000022992.
Od września 2004 - Program SZKOŁA PRZECIW RAKOWI -(więcej na: www.szkola-przeciw-rakowi.pl).
Stałe wsparcie charytatywne dla chorych i dla dzieci osieroconych po pacjentach leczonych i zmarłych na raka.

PTOP O/Włocławek stara się o modrnizację obecnej siedziby stowarzyszenia przy ul. Wolność 44 we Włocławku na Hospicjum Dzienne dla chorych z nowotworami w celu prowadzenia rehabilitacji po leczeniu przeciwnowotworowym, jak i ośrodek edukacji wolontariatu i rodzin, ośrodek edukacji dla lekarzy i pielęgniarek oraz wolontariuszy. Obecny stan zaawansowania prac modernizacyjnych oceniamy na 90%. Pozostaje dobudowa windy na pierwsze piętro budynku gdzie będzie mieścić się Hospicjum dzienne. Termin uruchomienia windy przewidujemy na koniec stycznia 2011 roku. Nie rozwiązanym pozostaje sprawa finansowania opieki dziennej, która nie jest opłacana ze środków NFZ i nie będzie opłacana w roku 2011.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.