• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku
    KRS 0000023004

Misja
Popularyzowanie historii Brzostku i gminy. Działanie na rzecz ochrony zabytków. Prowadzenie prac badawczych dotyczących Brzostku i Ziemi Brzosteckiej. Przygotowanie do druku publikacji o Brzostku. Organizowanie odczytów, wieczorków dyskusyjnych, wystaw. Utworzenie Izby Muzealnej i troska o jej rozwój. Branie udziału w działalności na rzecz społeczno - gospodarczego rozwoju gminy Brzostek. Tworzenie kół terenowych.

Prowadzone działania
Zorganizowanie obchodów 50 - lecia pacyfikacji Brzostku. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej - książki ks. B. Stanaszeka 'Brzostek i okolice' i 'Parafia Brzostek w latach 1918 - 1939' oraz czasopism: 'Wiadomości Brzosteckie' i 'Rocznik Brzostecki'. Zorganizowanie obchodów 600 - lecia nadania Brzostkowi praw miejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.