• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - "Nadzieja" z siedzibą w Sośnicowicach
    KRS 0000023551

Misja:
Opieka i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ochrona praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wspieranie i dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnowicach, jak również innych tego typu placówek.

Prowadzone działania:
Opieka i wspieranie ludzi z upośledzeniem umysłowym.
Ochrona praw i wolności ludzi z upośledzeniem umysłowym.
Współudział w organizacji imprez integracyjnych.
Pomoc osobom ubogim i chorym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.