• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra"
    KRS 0000024184

Klienci-podopieczni organizacji:
osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież i dorośli - głównie z niepełnosprawnością umysłową)

Prowadzone działania:
-działalność kulturalno-oświatowa (wyjścia do kina, teatru, na wystawy i koncerty)
- 21 dniowe letnie obozy tematyczne i w okresie ferii zimowych 14 dniowe wyjazdy nad morze
-zajęcia z hipoterapii
-zajęcia na pływalni "Pingwin"
-dzięki współpracy z Biurem Edukacji Gminy a obecnie Dzielnicy Bemowo oraz Samorządem Lokalnym stworzono bemowski system kształcenia integracyjnego w szkołach podstawowych, gimnazjum integracyjnym przy ul. Czumy; w bieżącym roku nasze dzieci mogły kontynuować naukę w Liceum MGM
-współpraca w ramach Związku Stowarzyszeń "Zawsze Razem" z władzami dzielnicy na rzecz rozwiązywania bieżących problemów środowiska osób niepełnosprawnych
-współpraca na rzecz tworzenia systemu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych
-informacja o możliwościach leczenia.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc finansową w formie 1% podatku, dzięki której mogliśmy zrealizować część celi statutowych naszego Stowarzyszenia (m.in. wyjazd dla naszych dzieci na turnus rehabilitacyjny).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.