• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Artyści na Bruku"
    KRS 0000024854

Misja
Stwarzanie Teatrowi Na Bruku warunków do pracy twórczej nad spektaklami, happeningami, akcjami, zdarzeniami artystycznymi itp.
Stwarzanie warunków do pracy twórczej innym teatrom i artystom zaproszonym do współpracy.
Promowanie nowatorskich i ciekawych spektakli teatralnych i innych zdarzeń artystycznych.
Propagowanie wybitnych i ciekawych dokonań w sztuce.
Organizowanie i współdziałanie w społecznie ważnych akcjach z zakresu: edukacji i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i młodzieży, działań szerzących wiedzę o teatrze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.