• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Księdza Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego
    KRS 0000025168

Misja
Głównym celem działania Fundacji jest pomoc ludziom niepełnosprawnym, szczególnie chorym na stwardnienie rozsiane oraz tworzenie i wspieranie domów dla dzieci specjalnej troski.
Drugim celem Fundacji jest restauracja zabytkowych zespołów ogrodniczych w Pruszkowie Żbikowie, a w dalszej kolejności zabytkowego żbikowskiego kościoła parafialnego i jego zaplecza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.