• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki
    KRS 0000025986

Misja
Doskonalenie diagnostyki i skuteczności leczenia chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego.
Uzupełnianie leków niezbędnych w nowoczesnym leczeniu tych chorób.

Prowadzone działania
Zbieranie funduszy m.in. poprzez korespondencję z potencjalnymi dobroczyńcami, nagłaśnianie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
Częściowe finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz odczynników niezbędnych do diagnostyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.