• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Zdrowe Serce"
    KRS 0000026251

Misja
Podejmowanie skutecznych działań w celu coraz to wyższej standaryzacji warunków leczenia chorób serca.

Prowadzone działania
-Współpraca w utworzeniu i funkcjonowaniu pracowni hemodynamicznej oraz pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
-Finansowe wspieranie zakupu aparatury do przełykowego badania serca (echokardiogram).
Bezpośrednimi odbiorcami powyższych działań są pacjenci oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.