• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sokólski Fundusz Lokalny
    KRS 0000026308

Działamy już ponad 25 lat. Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" powstała w 2000roku z połączenia poprzednich Fundacji Fundusz Pomocy Społecznej i Fundacji SFL. Zajmujemy się głównie pomocą rodzinom wielodzietnym w kształceniu i wychowaniu dzieci. W ciągu 25 minionych lat Fundacja "Fundusz Pomocy Społecznej" i Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" zrealizowały wiele inicjatyw i programów skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich - zdobywając środki z fundacji ogólnopolskich, od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm i z organizacji imprez charytatywnych:
- w programie Fundusz Stypendialny przyznano 885stypendiów na sumę 1 231000zł
- w programie "Godzina po lekcjach" przyznano 30 grantów na sumę 30 tys. zł
- programie "Pracownia Umiejętności" przyznano 64 granty na sumę 94 tys zł.
- w programie "Działaj Lokalnie" przyznano 214 grantów na sumę 714 670 zł
- na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz matek dzieci przyznano w całym okresie działania Fundacji "Fundusz Pomocy Społecznej" i "SFL" na kwotę 637 261zł
Z wypoczynku skorzystało w ciągu 20 lat 960 dzieci oraz 53 matki a na półkolonii wypoczywało 345 dzieci.
Zorganizowaliśmy 18 Festynów Dobroczynnych i 17 Balów Charytatywnych. W sumie na programy stypendialne i grantowe Fundacja SFL przeznaczyła 2287 175zł.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.