• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"
    KRS 0000026398

Cel działania towarzystwa:
1) szerzenie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej, zajęć wychowawczych i edukacyjnych oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym, w tym form aktywnego wypoczynku,
2) wzbudzanie wśród członków Towarzystwa poczucia narodowej i osobistej godności, a także chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
3) przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi, a także kryminalizacji i bezrobociu występującym w środowiskach młodzieżowych,
4) popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu wychowanie młodego pokolenia - kreatywnego, przedsiębiorczego, a równocześnie ceniącego takie wartości jak rodzina, miłość do Ojczyzny.

W ramach Towarzystwa działają sekcje sportowe:
- sekcja kolarstwa górskiego,
- sekcja biegowa,
- sekcja turystyki rowerowej.
Członkowie Towarzystwa biorą regularny udział w treningach, uczestniczą w zawodach biegowych - maratony uliczne krajowe i zagraniczne, maratony rowerowe, zawody MTB, biegi narciarskie - Bieg Piastów.
Towarzystwo organizuje ważne dla miasta Tarnowa masowe imprezy sportowe:
- Puchar Tarnowa MTB (kolarstwo górskie)- organizowana już od 11 lat impreza o zasięgu krajowym składająca się z pięciu wyścigów w 9 kategoriach wiekowych, w okresie od wiosny do jesieni ok. 200 uczestników w jednym wyścigu,
- "Family Cup - MTB" - amatorskie mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - Towarzystwo jest współorganizatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie regionalnych eliminacji,
- "Bieg Sokołów" - organizowane biegi płaskie na dystansie 3000 m z okazji Święta Niepodległości, w 2005 r. odbył się 10 bieg w którym brało udział ponad 250 biegaczy,
- Biegi narciarskie - "Bieg Tarnowian" Mistrzostwa Tarnowa w biegach narciarskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.