• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
    KRS 0000026420

Misja
Opieka domowa nad nieuleczalnie chorymi u kresu życia oraz wszechstronna pomoc dla ich najbliższych.

Prowadzone działania
Zdobywanie funduszy na działalność niepublicznego zakładu domowej opieki hospicyjnej, na aparaturę, środki opatrunkowe ni leki, pomoc praktyczna dla rodzin podopiecznych, edukacja środowisk medycznych, oddziaływanie na opinię publiczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.