• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"
    KRS 0000026435

Wspieranie wszechstronnego rozwoju: oświatowego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego wsi Dubica Dolna i Dubica Górna.
Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
Prowadzenie ochrony przeciwpożarowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.