• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
    KRS 0000026755

Cele stowarzyszenia:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, jako dobra narodowego.
2. Działanie na rzecz własciwego i humanistycznego obchodzenia się ze zwierzętami
oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska,
a zwłaszcza świata zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania postaw swoich członków.
5. Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
6. Budowa i prowadzenie hotelu dla zwierząt.
7. Przygotowanie i prowadzenie cmentarza dla zwierząt.

Prowadzone działania: opieka nad zwierzętami, prowadzenie schroniska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.