• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
    KRS 0000026831

Fundacja została powołana w celach:
a) wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej,
b) wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej,
c) wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej,
c) wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie:
a) szkoleń, seminariów i konferencji,
b) działalności informacyjnej mającej na celu promowanie polskich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
c) wydawnictw promujących polskie osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,
d) stypendiów, stażów, nagród i wyjazdów na konferencje naukowe kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów,
e) prac naukowo-badawczych mających na celu rozwój radioelektroniki oraz wdrażanie polskich osiągnięć naukowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.