• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie
    KRS 0000026866

Misja:
Zasadniczym celem utworzenia organizacji jest możliwość rehabilitacji medycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale również rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem.

Prowadzone działania:
Długofalowym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest prowadzona od powstania rehabilitacja medyczna podopiecznych. W ramach tego programu prowadzimy Centrum rehabilitacji "Słoneczna Kraina".
Aktualnie prowadzimy prace związane z przystosowaniem "Słonecznej Krainy" dla potrzeb społeczeństwa.
Mamy zamiar utworzyć przy Stowarzyszeniu Niepubliczny Zakład Rehabilitacji.
Dla podopiecznych Stowarzyszenia oprócz rehabilitacji medycznej mamy do zaproponowania terapię zajęciową, muzykoterapię, a ostatnio utworzyliśmy salę komputerową, gdzie staramy się przybliżyć świat dzieciom niepełnosprawnym przez Internet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.