• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzki Klub Amazonka
    KRS 0000027048

Misja
Wzajemna pomoc i wsparcie, reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi, rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych rakiem piersi, prowadzenie grupy wolontariuszek działających w szpitalach.

Prowadzone działania
Wolontariat - przeszkolone wolontariuszki w trakcie wizyt na oddziałach chirurgii onkologicznej odwiedzają pacjentki operowane z powodu raka piersi. niosąc im wsparcie w trudnej sytuacji (około 700 pacjentek rocznie), rehabilitacja psychiczna - objęte są nią osoby dotknięte rakiem piersi (kilkadziesiąt osób rocznie), rehabilitacja fizyczna - członkinie stowarzyszenia (około 100 osób rocznie).

KLIENCI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Członkinie Stowarzyszenia
-Zajęcia relaksacyjne
Sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia, ul. Paderewskiego 4, s.314, odpłatność częściowa, śr. w godz. 16 - 17
-Rehabilitacja fizyczna
Sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia, ul. Paderewskiego 4, s.314, odpłatność częściowa, pon w godz. 15.30 - 16.30 wt. w godz. 15.30 - 16.30
-Rehabilitacja fizyczna - basen

2. Kobiety aktualnie operowane z powodu raka piersi
-Wsparcie psychologiczne
Na oddziałach chirurgii onkologicznej, raz lub dwa razy w tygodniu, bezpłatnie, za zgodą pacjentki

3. Kobiety zgłaszające się do Stowarzyszenia po leczeniu raka piersi lub w trakcie
-Rehabilitacja psychiczna, indywidualna
W siedzibie Stowarzyszenia, bezpłatnie, w terminie uzgodnionym z psychologiem
-Rehabilitacja psychiczna, grupowa
W siedzibie Stowarzyszenia, bezpłatnie, pt. w godz. 16.30 - 18.00

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.