• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Gdańsk Amber
    KRS 0000027698

Misja
Hasłem lionizmu na świecie jest "We serve" (służymy). Wyraża on misję członków klubów Lions, deklarujących kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie bezinteresownej pomocy innym, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów LIONS:
KREOWANIE i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie.
KRZEWIENIE zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów.
WSPÓŁTWORZENIE obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej pomyślności całej społeczności.
JEDNOCZENIE Klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
TWORZENIE płaszczyzny dla szczerej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych.
ZACHĘCANIE ludzi dobrej woli do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, popieranie sprawności i promowania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia charytatywne Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk AMBER w ostatnich latach:
- od 2001 roku głównym celem jest program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet, pochodzących z terenów wiejskich woj. pomorskiego, który realizowany jest we współpracy z Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną w Gdańsku;
- od 2001 roku prowadzimy program przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży osiągającej dobre wyniki w nauce, a pochodzącej z biednych wiejskich rodzin województwa pomorskiego;
- od 1998 roku opiekujemy się Domem Pomocy Społecznej dla Kobiet w Sobieszewie k/Gdańska, który zaopatrujemy w środki higieny, artykuły potrzebne do życia codziennego, organizujemy spotkania świąteczne, zabawy karnawałowe i pikniki;
- od 2002 roku finansujemy dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.