• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Świętego Brata Alberta
    KRS 0000027830

Misja
Realizowanie inwestycji kościelnych i sakralnych. Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej.

Prowadzone działania
Wspieranie finansowe i materialne osób znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych, biednych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.