• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
    KRS 0000028283

Naszym celem jest pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym, propagowanie kultu Matki Bożej Miłosierdzia, działalność charytatywna: noclegownia, jadłodajnia, świetlica środowiskowa, mieszkania chronione itp., działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana promocja miasta, powiatu, regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.