• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989 w Lublinie
    KRS 0000028516

Misja
Gromadzenie dokumentacji świadczących o działalności na rzecz niepodległości państwa naszych członków. Pośredniczenie w załatwianiu uprawnień kombatanckich.

Prowadzone działania
Pośredniczenie w przyznawaniu zapomóg pieniężnych dla członków Związku bądź ich współmałżonków.
Redagowanie biuletynów okolicznościowych z racji znaczących wydarzeń politycznych w kraju oraz biuletynów programowych wynikających z ramowego planu pracy i statutu Związku.
Organizacja uroczystych spotkań koleżeńskich z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Wystawienie pocztu sztandarowego na uroczystości państwowe i rocznicowe zaprzyjaźnionych Związków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.