• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Siostry Faustyny w Sopocie
    KRS 0000028566

Cele działania Stowarzyszenia:
1. Organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorymi
2. Wypożyczanie chorym do domu sprzętu medycznego (np: łóżko, materac przeciw- odleżynowy, chodzik, toaleta pokojowa, koncentrator tlenu)
3. Zaopatrywanie chorych w środki jednorazowego użycia (płyny infuzyjne, aparaty do kroplówki, strzykawki, igły, pampersy, podkłady itp)
4. Pomoc i szkolenie rodzin (opiekunów) chorego w umiejętnościach prawidłowej pielęgnacji w warunkach domowych
5. Towarzyszenie choremu w końcowym okresie życia
6. Wspieranie moralne rodzin w okresie trwania choroby i osierocenia
7. Propagowanie postawy bezinteresownego wspierania osób potrzebujących opieki hospicyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.