• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Automobilklub Biecki
    KRS 0000029250

Celem działalności Klubu jest:
1) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i kwalifikacje zmotoryzowanych oraz podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
3) propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych;
4) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki;
5) działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych;
7) działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
8) popularyzacja ratownictwa drogowego z uwzględnieniem szkoleń z tego zakresu;
9) pomoc ofiarom wypadków drogowych;
10) integrowanie środowiska automobilistów;
11) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.