• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności SOS w Warszawie
    KRS 0000029435

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja:
Zmniejszenie obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych.
Niedopuszczanie do marnotrawstwa żywności.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Banku Żywności - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności.
Realizowanie projektu PEAD, współpraca z producentami żywności, realizacja projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i seniorów.
Członek Federacji Polskich Banków Żywności oraz Europejskiej Federacji Banków Żywności.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.