• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Olsztynie
    KRS 0000029900

Bank Żywności zajmuje się bezpłatnym pozyskiem i bezpłatnym rozdawnictwem żywności organizacjom prowadzącym dożywianie najuboższych mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego.

Prowadzone działania:
- pomoc żywnościowa,
- program wychodzenia z bezdomności,
- program edukacji w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu żywności,
- standaryzacja usług (rozpoczęcie procedur wprowadzenia certyfikato ISO).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.