• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Filozoficzne Zarząd Główny
    KRS 0000029971

Misja
Uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych.

Prowadzone działania
Polskie Towarzystwo Filozoficzne jest organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się filozofią oraz dydaktyką filozofii. Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych m.in. poprzez prowadzenie wykładów i dyskusji naukowych i popularno naukowych, prowadzenie bibliotek dzieł filozoficznych, działalność wydawniczą, reprezentowanie potrzeb nauk filozoficznych wobec władz i społeczeństwa, udział w pracach instytucji międzynarodowych, służących uprawianiu i krzewieniu nauk filozoficznych. Swoje działania PTF kieruje do osób zainteresowanych filozofią, niezależnie od ich wieku, pozycji społecznej, przekonań, religii, czy narodowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.