• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
    KRS 0000030018

Misja:
- Poprawa funkcjonowania psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych.
- Integracja ze środowiskiem dzieci zdrowych.

Prowadzone działania:
- Letnie turnusy rehabilitacyjne.
- Psychoedukacja rodziców (spotkania co klika tygodni).
- Zajęcia ruchowe - integracyjne (okresowo).
- Imprezy okolicznościowe.
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
- Sala doświadczania świata.

Odbiorcy działań: dzieci niepełnosprawne miasta i gminy Inowrocław.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.